Microscopio DSZ 2000X

Microscopio invertido
Perfecto para micromanipulación